Veel gestelde vragen

U vindt hier een selectie van veel voorkomende vragen verband houdend met de vergoeding van medicijnen. Deze sectie  wordt nog verder uitgebreid.

Welke medicijnen worden vergoed in de basisverzekering?

De meeste medicijnen worden geheel of deels uit de basisverzekering vergoed. Welke dit zijn wordt bepaald door de minister van VWS.

Wat is een weesgeneesmiddel?

Geneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen worden weesgeneesmiddelen genoemd.

Hoeveel bedraagt het verplicht eigen risico?

Het verplichte eigen risico voor 2017 bedraagt € 385,- per volwassene.

Wat is een RVG nummer?

Nummer voor een geregistreerd medicijn in Nederland, vermeld op de verpakking en in de bijsluiter.

Wat is een EU nummer?

Nummer voor een geregistreerd medicijn in Europa, vermeld op de verpakking en in de bijsluiter.

Wat betekent GVS?

 GVS betekent “Geneesmiddelen Vergoedings Systeem”. In de GVS wordt de vergoeding van geneesmiddelen geregeld. Geneesmiddelen die niet in het GVS zijn opgenomen worden niet vergoed. Per geneesmiddel geldt ook een maximale vergoeding. Zodra een leverancier deze maximale vergoeding overschrijdt moet de verzekerde het bedrag boven de limiet zelf betalen. Deze eigen bijdrage wordt de GVS-bijdrage genoemd.

Wat betekent het preferentiebeleid?

Het preferentiebeleid houdt in dat wanneer geneesmiddelen precies dezelfde samenstelling hebben (of dezelfde werkzame stof van dezelfde sterkte in de tablet), alleen het goedkoopste geneesmiddel vergoed wordt. Zie voor meer informatie onze preferentiebeleid pagina.

Wat is een restitutieverzekering?

Bij een restitutieverzekering maakt u aanspraak op gemaakte zorgkosten. U geniet volledig vrije zorgkeuze, kiest zelf uw zorgverlener en kan de zorg naderhand declareren. 

Wat is een naturaverzekering?

Bij een naturaverzekering maakt u aanspraak op zorg en niet op vergoeding van de gemaakte zorgkosten. U bent verzekerd van zorg bij zorgverleners waar de zorgverzekeraar een contract mee heeft.  

Wat is een artsenverklaring?

Voor een beperkte groep geneesmiddelen vult uw arts een artsenverklaring in op het moment dat hij u een geneesmiddel voorschrijft. Deze artsenverklaring geeft hij aan u mee. Vervolgens geeft u de artsenverklaring samen met uw recept af bij uw apotheek. Aan de hand van de artsenverklaring beoordeelt uw apotheker direct of uw geneesmiddel voor vergoeding in aanmerking komt vanuit de Basisverzekering. Hierdoor kan het geneesmiddel meteen aan u geleverd worden.

Wat is een merkloos (generiek) geneesmiddel?

Een medicijn zonder merknaam met dezelfde werkzame stof, dezelfde sterkte en dezelfde vorm (bijvoorbeeld een tablet) als een medicijn met merknaam.