Medicijnen specifiek

Een medicijn wordt voorgeschreven op recept door een arts of medisch specialist. Met het recept kunt u vervolgens het medicijn ophalen bij de apotheek of thuis ontvangen via een internetapotheek.

Werkzame stof

In elk medicijn zit een werkzame stof die de werking van het medicijn bepaalt.  Vaak zijn er meerdere medicijnen met dezelfde werkzame stof. Deze medicijnen zijn allemaal van dezelfde kwaliteit en worden gecontroleerd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

De meeste zorgverzekeraars vergoeden alleen de goedkoopste variant van medicijnen met dezelfde werkzame stof. Dit heet het preferentiebeleid. Door goedkopere varianten van hetzelfde medicijn te gebruiken:
•    zijn zorgverzekeraars minder kwijt aan medicijnen;
•    stijgen de ziektekostenpremies minder hard;
•    betaalt de patiënt de laagste prijs wanneer het medicijn onder het eigen risico valt.

RVG en EU nummer

Op de verpakking en in de bijsluiter van uw medicijn staat een nummer. Dit heet een RVG-nummer of een EU-nummer. Voordat een medicijn op de markt komt, moet de fabrikant het laten registreren. Als een registratie in Nederland plaatsvindt, dan krijgt het middel een RVG-nummer. Bij een registratie voor heel Europa krijgt het medicijn een Europees registratienummer: het EU-nummer.

Het RVG-nummer wordt toegekend door het "College ter Beoordeling van Geneesmiddelen" (CBG) en gepubliceerd in het Register van verpakte geneesmiddelen. Op Europees niveau is het de "European Medicines Agency" (EMA) die de wetenschappelijke kant van een aanvraag om een medicijn op de markt te mogen brengen beoordeeld. Vervolgens is het de Europese Commissie die de toestemming geeft.

Off label voorschrijven

Bij off-label gebruik van medicijnen krijgt u een medicijn voorgeschreven voor de behandeling van een ziekte of klacht, anders dan waarvoor dit medicijn is geregistreerd.

Sommige medicijnen blijken ook te werken voor een ziekte of klacht waarvoor dit medicijn niet is geregistreerd. Soms kan uw arts dit medicijn dan toch voorschrijven voor die ziekte of klacht. In een richtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) staat dat er terughoudend moet worden omgegaan met dit ‘off-label’ voorschrijven van medicijnen. De NHG adviseert huisartsen om alleen off-label medicijnen voor te schrijven als er geen beter alternatief is. De arts wil u de best beschikbare behandeling geven. En in sommige gevallen is dat een off-label gebruik van medicijnen. Er moet wel voldoende wetenschappelijk bewijs zijn voor de werkzaamheid en veiligheid van een off-label toepassing.

Volgens de KNMP wordt er veel off label voorgeschreven en is naar schatting 50% van de voorschriften off-label. Overleg tussen arts en apotheker is noodzakelijk voor een juiste medicatiebewaking.

Kosten apotheker

De apotheker brengt kosten in rekening voor een adviesgesprek bij het afleveren van een nieuw medicijn.  Dit heeft officieel “Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel”. De gemiddelde kosten bedragen 6 euro.

Daarnaast brengt de apotheker ook kosten in rekening voor  de standaard zorgverlening. Deze kosten bedragen ook gemiddeld 6 euro. De exacte kosten hangen af van de afspraken die de apotheek heeft met uw zorgverzekeraar.