Dure geneesmiddelen

Geneesmiddelen welke worden verstrekt gedurende de periode dat u in een ziekenhuis verblijft, worden altijd worden vergoed.

Regeling dure geneesmiddelen

Geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden toegediend, worden in principe uit het ziekenhuisbudget betaald. Soms zijn geneesmiddelen erg duur of ziet een ziekenhuis zich genoodzaakt van een bepaald geneesmiddel meer te gebruiken.

Om te voorkomen dat de zorg aan patiënten in het gedrang komt, heeft de overheid regelingen in het leven geroepen die van toepassing zijn op dure geneesmiddelen en op geneesmiddelen die bestemd zijn voor patiënten met zeldzame of weinig voorkomende aandoeningen, de zgn. weesgeneesmiddelen. Hierdoor kan een ziekenhuis naast het reguliere budget, extra budget voor dure geneesmiddelen krijgen. 

Klik hier voor meer informatie over weesgeneesmiddelen.