Het laatste nieuws

Huisartsen schrijven vaker sterke pijnstillers voor

Huisartsen schreven in 2015 zes keer meer sterke pijnstillers (opioïden) voor dan 10 jaar geleden. Dit is een stijging van 4 naar 24 per 1.000 patiënt…

lees verder

Dure medicijnen vooral tegen kanker en chronische ontstekingsziekten

Bij dure geneesmiddelen wordt meestal gedacht aan medicijnen tegen kanker. Evenveel geld blijkt echter te worden besteed aan geneesmiddelen tegen ontstekingsziekten, zoals reuma en chronische darmontsteking. Dat is een van de opvallende uitkomsten van een analyse van Vektis, informatiecentrum voor de zorg.

Uit de analyse, te vinden op de Vektis-website Zorgprisma Publiek, blijkt dat de ziekenhuizen in 2014 voor 1,7 miljard euro aan dure geneesmiddelen verstrekten. Daarvoor zijn vooral twee grote groepen geneesmiddelen verantwoordelijk: geneesmiddelen tegen kanker en geneesmiddelen tegen ontstekingsziekten, zoals reuma en chronische darmontsteking. Voor beide categorieën bedroegen de kosten ruim 620 miljoen euro.

Politiek en zorgsector overleggen al een hele tijd over deze veelal nieuwe, vaak zeer dure medicijnen. In april praat de Tweede Kamer erover. Door hun hoge prijs hebben dure medicijnen relatief veel impact op de financiële ruimte voor de rest van de zorg. In de maatschappelijke discussie gaat het echter vooral over de kankergeneesmiddelen en nauwelijks over dure medicijnen tegen ontstekingsziekten. Ook lopen feiten en meningen vaak dwars door elkaar heen.

Daarom heeft Vektis een aantal feiten en cijfers overzichtelijk bij elkaar gebracht op de website www.zorgprismapubliek.nl. “Hoe je de cijfers waardeert, daarover gaat Vektis niet”, zegt Herman Bennema, directeur van Vektis. “Maar met onze cijfers kunnen degenen die moeten besluiten of dure medicijnen door de zorgverzekeraars moeten worden vergoed wel betere besluiten nemen.”

In ontwikkeling
De komende tijd wordt het aanbod van Zorgprisma Publiek uitgebreid met onder andere informatie over fysiotherapie.

Bron Vektis

Medicijntekorten in 2015 verder gestegen

De medicijntekorten in Nederland zijn in 2015 verder gestegen. In het afgelopen jaar waren 625 medicijnen niet beschikbaar. In 2014 bleken dat er 527 en in 2013 ging het om 426 medicijnen. In vijf jaar is er sprake van een verviervoudiging van de tekorten. Dit blijkt uit vanmiddag gepubliceerde cijfers door het meldpunt KNMP Farmanco. Voorzitter Gerben Klein Nulent van de KNMP: ‘Het is helaas de dagelijkse praktijk dat de apotheker ‘nee’ moet verkopen. Tot nu toe lost de apotheker het meestal op voor de patiënt, maar je moet er niet aan denken dat het misgaat. Dan zijn de maatschappelijke gevolgen niet te overzien.’
Farmanco

De KNMP registreert sinds 2004 op de website www.farmanco.knmp.nl de tekorten. De apothekersorganisatie spreekt van een tekort als medicijnen landelijk niet beschikbaar zijn en het tekort waarschijnlijk langer dan veertien dagen gaat duren. In de praktijk loopt de periode tussen de zes en negen maanden. Vorige week ontstond onrust bij de patienten aan de balie van de apotheken door een dreigend tekort van het schildkliermedicijn Thyrax Duotab.
Economische redenen

Als geneesmiddelen definitief van de markt verdwijnen, is dit in zeventig procent van de gevallen om economische redenen. Relatief goedkope en gangbare geneesmiddelen gaan van de Nederlandse markt omdat de prijzen voor geneesmiddelen in Nederland zo laag zijn. Zeventig procent van de medicijnen kost de patiënt tussen de 1 en 3 euro per maand. Nederland is mede door het lage inwonertal en de lage geneesmiddelenconsumptie een relatief oninteressant afzetgebied. Om bedrijfseconomische redenen laten internationaal opererende bedrijven Nederland steeds vaker links liggen.
Problemen met antibiotica

In 2015 waren er met name problemen met antibiotica. Dit verontrust de KNMP omdat deze tekorten mogelijk tot resistentie leiden. ‘In Nederland proberen we zoveel mogelijk het gebruik van antibiotica te beperken’, zegt Klein Nulent. ‘Als het nodig is, starten we het liefst met een stof die alleen werkt tegen de bacterie die de infectie veroorzaakt. Indien een dergelijk middel niet leverbaar is, krijgt de patiënt noodgedwongen een antibiotica die op meer soorten aanslaat. Bacteriën worden hierdoor sneller ongevoelig.’
Pleidooi KNMP

De KNMP pleit voor een aantal maatregelen om de trend van stijgende tekorten te staken:

- Een vroege meldplicht voor fabrikanten bij leveringsproblemen. Dit geeft apothekers meer tijd om naar alternatieven te zoeken;
- Leveringszekerheid een onderdeel maken van de inkoopvoorwaarden die zorgverzekeraars met leveranciers overeenkomen;
- Optreden van de overheid om niet-beschikbaarheid te verhelpen;
- De kosten van niet-beschikbaarheid voor rekening te laten komen van die partijen die hier invloed op hebben: de zorgverzekeraar of de fabrikant;
- Vrijheid voor de apotheker om bij een tekort de patiënt het beste alternatief aan te bieden, zonder financiële consequenties voor patiënt en/of apotheker.

Bron KNMP

Nieuwe technieken, behandelmethoden en geneesmiddelen

Er komen regelmatig nieuwe medicijnen en behandelingen in het basispakket. Bovendien is niet voor alle instroom in het pakket een aparte beslissing van de overheid nodig. Als bijvoorbeeld medisch specialisten een nieuwe behandeling introduceren, zit die behandeling daarmee automatisch in het pakket van de zorgverzekering.

Nieuwe medicijnen tegen chronische hepatitis C die recent zijn opgenomen in het basispakket:

- Sinds 1 november 2015 zit de vergoeding van het geneesmiddel Harvoni in het basispakket. Dit nieuwe medicijn maakt de behandeling van chronische hepatitis C effectiever.

- Het medicijn Solvaldi, dat sinds 1 november 2014 al in het basispakket zit, is sinds 1 november 2015 voor patiënten in alle ziektestadia beschikbaar. 

- Sinds 1 oktober 2015 worden de geneesmiddelen Viekirax en ExVviera tegen chronische hepatitis C vergoed vanuit het basispakket. Het middel is voor patiënten met chronische hepatitis C (virus genotype 1 en 4). Dat is 60% van de patiënten. De   medicijnen komen beschikbaar voor patiënten in alle ziektestadia.

- Sinds 1 maart 2015 het nieuwe middel daclatasvir (Daklinza); 

- Sinds 1 november 2014 het middel sofosbuvir (Sovaldi).

Vergoedingslijst doorgeleverde apotheekbereidingen bekend

De zorgverzekeraars hebben een landelijke vergoedingslijst van apotheekbereidingen vastgesteld die op 1 januari van kracht wordt. Alle zorgverzekeraars gaan die hanteren. Daarmee komt er een einde aan de onduidelijkheid voor verzekerden.

Dat is de uitkomst van het overleg dat patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, apothekers en artsenorganisaties de afgelopen maanden voerden. Het gaat om eigen en doorgeleverde apotheekbereidingen (niet-geregistreerde geneesmiddelen die in de ene apotheek worden gemaakt voor een patiënt van een andere apotheek). Apotheekbereidingen zijn medicijnen-op-maat, die soms nodig zijn wanneer een standaardmiddel niet voldoet.

Als een middel niet standaard wordt vergoed, kan de zorgverzekeraar in uitzonderingsgevallen op basis van een gemotiveerde aanvraag van de behandelaar via een machtigingsprocedure toch besluiten tot vergoeding over te gaan. Zorgverzekeraars zullen hun verzekerden verder informeren over de maatregel.

Dit jaar kan de vergoeding per zorgverzekeraar nog verschillen, omdat sommige zorgverzekeraars een overgangsregeling hanteren. Bovendien is soms de vergoedingsstatus tussentijds gewijzigd. Daardoor is het mogelijk dat sommige patiënten – achteraf ten onrechte – hun geneesmiddel zelf hebben betaald. Die mensen kunnen zich wenden tot de klantenservice van hun zorgverzekeraar met een verzoek om restitutie.

Bron ZN