Het laatste nieuws

Huisartsen schrijven vaker sterke pijnstillers voor

Huisartsen schreven in 2015 zes keer meer sterke pijnstillers (opioïden) voor dan 10 jaar geleden. Dit is een stijging van 4 naar 24 per 1.000 patiënt…

lees verder

Tracydal® per 1 september vergoed

Vanaf september wordt het middel Tracydal® (tranylcypromine) volledig vergoed, zonder bijbetalingen. Minister Schippers van VWS nam het advies van Zorginstituut Nederland over om dit middel op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Met het in de handel komen van Tracydal® vervalt tevens het bestaansrecht van Parnate® en de magistrale bereiding voor de 20 mg-tablet.

Slechts een klein deel van de 550.000 Nederlandse patiënten met een depressieve stoornis komt in aanmerking voor behandeling met tranylcypromine. Het gaat om de behandeling van een ernstige depressieve periode bij patiënten met een ernstige multiresistente depressieve stoornis. Van de circa 2.000 patiënten in Nederland gebruikt 96% Parnate® en 4% de apotheekbereiding. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen verleende december 2015 goedkeuring aan de registratie van Tracydal®.

Bron KNMP