Het laatste nieuws

Huisartsen schrijven vaker sterke pijnstillers voor

Huisartsen schreven in 2015 zes keer meer sterke pijnstillers (opioïden) voor dan 10 jaar geleden. Dit is een stijging van 4 naar 24 per 1.000 patiënt…

lees verder

Items filtered by date: april 2017

CBG bezorgd om toenemend gebruik methylfenidaat door volwassenen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft met zorg kennis genomen van de meest recente cijfers over bijwerkingen van methylfenidaat bij volwassenen met ADHD. Methylfenidaat is de werkzame stof in onder meer Ritalin en Concerta. Gebruik door volwassenen is niet goedgekeurd door CBG vanwege onder meer een verhoogd risico op cardiovasculaire (hart- en vaatziekten) en psychische bijwerkingen.

Bijwerkingencentrum Lareb deelde de laatste cijfers recent met het CBG en daaruit blijkt onder meer dat in 2015 meer dan 57.000 mensen van 25 jaar en ouder dit geneesmiddel gebruiken. Dit is één derde van het totale gebruik van methylfenidaat in Nederland.

Hoewel het gebruik van methylfenidaat bij volwassenen met ADHD in lijn is met de richtlijn van de beroepsgroep van psychiaters, wijst het College er nogmaals op dat de beperkte werkzaamheid niet opweegt tegen de bijwerkingen. Wel heeft het CBG besloten dat bij jongeren na hun 18e levensjaar de arts kan bepalen of het gebruik kan worden voortgezet als in individuele gevallen de voordelen van het gebruik duidelijk opwegen tegen de nadelen.

De zorgen die het CBG heeft, worden door de bevindingen van Lareb bevestigd. Anderzijds is het College zich er van bewust dat in bepaalde behandelingen van volwassenen met ADHD er weinig alternatieve geneesmiddelen voorhanden zijn.  Het  CBG is hierover inmiddels met behandelaars en patiëntenvertegenwoordigers in gesprek. Het CBG zet in deze gesprekken met name in op de bewustwording van de risico’s bij zowel patiënten als behandelaars.

Methylfenidaat is een middel dat wordt gebruikt bij aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, ook wel bekend als ADHD ('Attention Deficit Hyperactivity Disorder'). Dit is een aandoening die vooral bij kinderen voorkomt. Kinderen met ADHD zijn vaak heel beweeglijk, snel afgeleid en impulsief.

Voor een patiënt met ADHD kan het belangrijk zijn om de aandoening te behandelen. Daarvoor bestaan verschillende (gedrags)therapieën en hulpmiddelen. ADHD wordt dus niet alleen met medicijnen behandeld.

ADHD gaat niet bij iedereen over: soms blijven de klachten ook op volwassen leeftijd bestaan. Als een patiënt veel baat heeft bij behandeling met medicijnen, kan het gebruik ook na de 18e verjaardag  worden voortgezet. Het CBG raadt patiënten, die nooit eerder methylfenidaat hebben gehad, af om op volwassen leeftijd te beginnen met methylfenidaat.

Bron College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Uitkomst onderzoek Thyrax Duotab

Op 20 april 2017 zijn de uitkomsten gepubliceerd van het onderzoek naar de gevolgen van het overstappen van het medicijn Thyrax Duotab op andere schildkliermedicatie. De belangrijkste conclusie is dat met name patiënten met een dosering Thyrax van meer dan 100 microgram (0,100 mg) per dag vaker een dosisaanpassing nodig hebben dan patiënten met een lagere dosering Thyrax. Op basis hiervan kunnen patiënt en arts in samenspraak bij de overstap ook kiezen voor een lagere dosering van het alternatieve preparaat.

Het advies uit het rapport is grotendeels in lijn met het advies dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gaf aan patiënten na de leveringsproblemen van Thyrax begin 2016. Zo blijft het advies hetzelfde om 6 weken na de overstap de schildklierfunctie te laten controleren.

Internist-endocrinoloog Anton Franken, collegelid van het CBG en de klankbordgroep: “Dit onderzoek is een goede aanvulling op de kennis over ervaringen met levothyroxine in de praktijk. De resultaten bedrukken ook het belang dat artsen per patiënt maatwerk moeten leveren als het gaat om de juiste dosering.”
Klankbordgroep

Het onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksinstituut NIVEL en het PHARMO instituut, is een initiatief van Patiënten en Schildklier Organisatie Nederland (SON) en de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE). Het onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) via ZonMw.

Het CBG zat in de klankbordgroep van de Thyrax-onderzoeken, samen met vertegenwoordigers van het NIVEL en het PHARMO instituut, SON en de Nederlandse Hypofyse Stichting, het Bijwerkingencentrum Lareb, apothekersorganisatie KNMP en de NVE.

Bron College ter Beoordeling van Geneesmiddelen