Het laatste nieuws

Huisartsen schrijven vaker sterke pijnstillers voor

Huisartsen schreven in 2015 zes keer meer sterke pijnstillers (opioïden) voor dan 10 jaar geleden. Dit is een stijging van 4 naar 24 per 1.000 patiënt…

lees verder

Items filtered by date: oktober 2016

Voordelen en knelpunten van versnelde toegang voor nieuwe geneesmiddelen

Patiënten vragen steeds vaker om versnelde toegang tot nieuwe, innovatieve geneesmiddelen. Dat vraagt om een effectievere inzet van flexibele markttoelatingsprocedures. Fabrikanten, markttoelatings- en vergoedingsautoriteiten, patiënten en zorgverleners kijken samen wat er nodig is om dit te realiseren. Het RIVM onderzocht welke voordelen en knelpunten deze betrokkenen zien bij dit nieuwe marktoelatingsconcept.

De vraag naar versnelde toegang tot nieuwe geneesmiddelen die nog niet zijn geregistreerd of waarvan de vergoeding via de zorgverzekering nog niet is geregeld neemt toe. Daarom bekijkt de Europese geneesmiddelenautoriteit (EMA) of door vroegtijdig overleg tussen overheidspartijen, fabrikanten, zorgverleners en patiënten bestaande flexibele markttoelatingsprocedures effectiever kunnen worden ingezet. Dit op een andere manier kijken naar de inzet van bestaande procedures wordt ‘adaptive pathways’ genoemd. Hierbij is het onder meer de bedoeling om de procedures van markttoelating en vergoeding, die nu na elkaar komen, meer parallel te laten lopen. Ook is het van belang dat patiënten en zorgverleners vroegtijdig en structureel betrokken worden bij de klinische studieopzet, het ontwikkelingstraject en het proces van markttoelating en vergoeding.

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de Nederlandse partijen die betrokken zijn of beïnvloed worden door adaptive pathways er de meerwaarde van inzien. Zij zijn positief over de vroegtijdige samenwerking tussen het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), patiënten, zorgverleners en vergoedingsautoriteiten. Zij verwachten dat geneesmiddelen hierdoor beter op de wensen van de patiënt kunnen worden afgestemd en wellicht goedkoper kunnen worden gerealiseerd. Wel moet nog goed worden bekeken wat dit precies betekent voor de vergoeding van dergelijke geneesmiddelen.

Tegelijkertijd vinden deze partijen ook dat er meer moet worden geïnvesteerd om de veiligheid en kwaliteit van geneesmiddelen te bewaken na markttoelating. Genoemde mogelijkheden hiervoor zijn uitgebreidere of aangepaste patiëntenregistraties en monitoringssystemen. Daarnaast geven zij aan dat het erg ingewikkeld is om de kloof te overbruggen tussen de internationaal gestuurde markttoelating en de nationaal opgezette vergoedingssystemen. Hiervoor is volgens hen veel afstemming en samenwerking op internationaal niveau nodig. Bovendien moet er afgesproken worden wat er na flexibele toelating van geneesmiddelen tot het verzekerde pakket gedaan wordt, als een geneesmiddel de verwachte meerwaarde niet kan waarmaken. Er moet bijvoorbeeld besproken worden of het geneesmiddel dan weer van de markt kan worden gehaald.

Bron RIVM

Computer helpt bij diagnose van zeldzame ziektes

Duitse artsen krijgen hulp van dokter Watson, een computer die zeldzame ziektes opspoort. Trouw bericht hierover.

Nu nog bespreekt een team van twintig specialisten wekelijks de patiënten die met hun zeldzame ziektes de kliniek in het Duitse Marburg bezoeken. Binnenkort vragen ze het dokter Watson, maakt de kliniek vandaag bekend. Watson is een IBM-computer die al deze ziektes en de bijbehorende symptomen kent. En een diagnose kan stellen.

Een diagnose voorstelt, verbetert professor Jürgen Schäfer, hoofd van de kliniek, het centrum voor onherkende en zeldzame ziektes. "De computer gaat de arts assisteren, niet vervangen", zei hij op een persconferentie van IBM: Dokter Watson zal de vertrouwensband tussen arts en patiënt niet schaden.

Het probleem van zeldzame ziektes is niet dat ze onbekend zijn, benadrukt Schäfer. Het zijn er domweg te veel, inmiddels zo'n 7000. En ook al mag een ziekte pas zeldzaam heten als ze minder dan één op de 2000 mensen treft, dan telt een land als Duitsland nog altijd meer dan vier miljoen van zulke patiënten.

Het is de spreekwoordelijke naald in de hooiberg. Niet alleen omdat de meeste artsen lang niet alle ziektes kennen - een klassiek tekstboek beschrijft er 750. "Je moet zo'n boek ook achterstevoren kunnen lezen", zegt Tobias Müller, lid van Schäfers team. "Bij elke ziekte staan de symptomen, maar je moet weten bij welke ziekte bepaalde symptomen horen." Bovendien verdubbelt de medische kennis elke twee, drie maanden. Elke halve minuut komt er een publicatie bij. Dat houdt geen mens bij.

Dokter Watson wel. De computer is aangesloten op nagenoeg alle medische databanken. Van de PubMed (waarin alle medische publicaties zijn gebundeld) tot het archief van de Amerikaanse Centers for Disease Control en zelfs Wikipedia.

Het stellen van een diagnose voor een individuele patiënt is volgens Bert Kappen, hoogleraar neurale netwerken en machine intelligentie van de Radboud Universiteit, een stuk lastiger dan het zoeken naar medische kennis. "Kern van het probleem is dat die kennis niet goed in getallen te vatten is. Het is de vraag of deze groep uit Marburg hierin een doorbraak heeft bereikt."

Bron: Nefarma

Zelfzorgmedicijnen: Houdbaarheid na openen komt op verpakking

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) wil dat fabrikanten van zelfzorgmedicijnen de houdbaarheid na openen op de verpakking zetten. Dit naar aanleiding van onderzoek van de Consumentenbond in 2015. Hieruit blijkt dat deze informatie regelmatig ontbreekt op hersluitbare verpakkingen van zelfzorgmedicijnen, bijvoorbeeld op sommige flesjes hoestdrank.

Zelfzorgmedicijnen kunt u zonder recept bij de drogist of in de supermarkt kopen, meestal zonder advies van een arts of apotheker.

Volgens de Europese wetgeving is het niet altijd nodig om de houdbaarheid na openen op de verpakking te vermelden. Om te zorgen dat medicijnen goed worden gebruikt, vindt het CBG het belangrijk dat dit wel gebeurt. In de nieuwe regels vraagt het CBG de fabrikanten dan ook om bij hersluitbare zelfzorgmedicijnen de houdbaarheid na opening altijd op de verpakking te zetten.

Staat de houdbaarheid na openen nog niet op de verpakking? Dan verzoekt het CBG de fabrikanten hiervoor binnen 6 maanden een aanpassing in te dienen (via een notificatie of een variatie).  Dus uiterlijk op 30 maart 2017. Keurt het CBG de aanvragen goed, dan staat de houdbaarheidsdatum na openen nog niet meteen op alle verpakkingen. De fabrikanten hebben tijd nodig om de verpakkingen aan te passen en oude voorraden op te maken.

Bij nieuwe aanvragen voor een handelsvergunning is de plaatsing van de houdbaarheid na openen van de verpakking onderdeel van de aanvraagprocedure.

Dit beleid is gemaakt in overleg met verenigingen van patiënten en consumenten, artsen, apothekers en fabrikanten.

Bron CBG