Disclaimer

Alhoewel Mijnmedicijnvergoeding de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het verstrekken en het verwerken van informatie kan geen garantie worden gegeven met betrekking tot de juistheid en/of nauwkeurigheid van de opgenomen informatie. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend, in welke hoedanigheid dan ook. Wijzigingen en/of type-fouten worden voorbehouden. Mijnmedicijnvergoeding genereert en krijgt data aangeboden door derden en heeft deze vrijblijvend opgenomen. Derhalve wordt iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid hiervan uitgesloten.

Indien en voor zover hyperlinks gehanteerd worden op de website die leiden naar andere websites en/of andere servers waarvan de verantwoordelijkheid buiten de invloedsfeer van Mijnmedicijnvergoeding valt, kan Mijnmedicijnvergoeding geen aansprakelijkheid dragen. Evenzo geldt dit voor gegevens en hyperlinks op andere websites die verwijzen naar deze website.